Wojewoda Rau zaraz po wicepremierze na liście do Sejmu [Dziennik Łódzki, 03.08.2109]